Kayıtlar

Bilim kitapları etiketine sahip yayınlar gösteriliyor

Havva'nın Yedi Kızı Sözleri ve Alıntıları

• Y kromozomu, gerçekten önemli olan tek bir gen taşır. Bu gen, insan ceninlerinin minik kızlara dönüşmesini engeller. Y kromozomu taşımayan bir cenin, doğal olarak kız çocuğuna dönüşür. Ceninde Y kromozomu varsa ve SRY geni normal çalışıyorsa, diğer kromozomlardaki bazı genler tetiklenir ve ceninin gelişimini erkek çocuk yönünde etkiler. (…) İki farklı gözleme dayanarak, SRY geninin cinsiyet tayininde oynadığı temel rol anlaşılmıştır. Çok ender olarak, belki 20 binde bir, Y kromozomu taşıyan bir kız bebek doğar. Genelde ortalamadan biraz daha uzun olan bu bebeklerin görünümü, zekası ve gelişimi normaldir. Fakat ergenlik çağına geldiklerinde yumurta ve rahimleri normal şekilde gelişmez ve çocukları olmaz. Bu kızlardaki Y kromozomu incelendiğinde, SRY geninin hiç olmadığı veya bir mutasyon nedeniyle normal çalışmadığı gözlemlenmiştir. Ayrıca, farelerle yapılan deneyler de ceninin erkek olması için SRY geninin gerekli olduğunu kanıtlamıştır. (…) Mitokondriyal DNA’nın nesiller boyunca ann