Havva'nın Yedi Kızı Sözleri ve Alıntıları

• Y kromozomu, gerçekten önemli olan tek bir gen taşır. Bu gen, insan ceninlerinin minik kızlara dönüşmesini engeller. Y kromozomu taşımayan bir cenin, doğal olarak kız çocuğuna dönüşür. Ceninde Y kromozomu varsa ve SRY geni normal çalışıyorsa, diğer kromozomlardaki bazı genler tetiklenir ve ceninin gelişimini erkek çocuk yönünde etkiler. (…) İki farklı gözleme dayanarak, SRY geninin cinsiyet tayininde oynadığı temel rol anlaşılmıştır. Çok ender olarak, belki 20 binde bir, Y kromozomu taşıyan bir kız bebek doğar. Genelde ortalamadan biraz daha uzun olan bu bebeklerin görünümü, zekası ve gelişimi normaldir. Fakat ergenlik çağına geldiklerinde yumurta ve rahimleri normal şekilde gelişmez ve çocukları olmaz. Bu kızlardaki Y kromozomu incelendiğinde, SRY geninin hiç olmadığı veya bir mutasyon nedeniyle normal çalışmadığı gözlemlenmiştir. Ayrıca, farelerle yapılan deneyler de ceninin erkek olması için SRY geninin gerekli olduğunu kanıtlamıştır. (…) Mitokondriyal DNA’nın nesiller boyunca annelerden geçen bir şecereyi takip etmesi gibi, oğlanların babalarından aldığı Y kromozomu da nesilden nesile babalar aracılığı ile aktarılan benzer bir yol izler. (…) Onun da erkeklerin tarihini aydınlatması beklenir.

• Çekirdekteki bütün kromozomlar gibi, Y kromozomu da çok uzun ve çizgisel bir DNA molekülüdür. Mitokondriyal DNA’nın dairesel yapısında 16.500’den fazla baz bulunmasına karşılık, Y kromozomunun iki ucu arasında 60 milyon baz mevcuttur. Bu sayı insandaki diğer kromozomlar arasında güdük kalabilir, ancak yine de mitokondriyal DNA’nın baz sayısının 4000 katından fazlasını depolamaktadır. Üstelik, içindeki genler birbirleriyle yer değiştirir. Y kromozomunun her bir ucunda, DNA’nın bir parçası tekrar X kromozomuna bağlanır. Bu bölümler, kromozomun tümünün %10’undan daha küçük olduğundan sorun yaratmaz. Y kromozomunun bağlandığı bölümlerindeki genler karma bir şecere çizer ve çekirdekteki diğer genler gibi erkek ve dişi arasında gider gelir. Bağlanan uçlar arasında kalan %90’lık bölümde gen karışımı oluşmaz. Bu uzun dilim, değişmeden nesilden nesile aktarılır.

• Durum şu anda nedir? Y kromozomunun Avrupa’nın tarihi hakkında sunduğu bilgilerle, bu kitabın özünü oluşturan mitokondriyal DNA’nın söyledikleri aynı mıdır? Genetik mirasımızın kaynağının paleolitik olduğunu vurgulayan mitokondriyal DNA ile Y kromozomu aynı fikirde midir? Diğer bir deyişle, erkeklerin tarihi ile kadınların tarihi uyumlu mudur? (…) Mitokondriyal DNA ve Y kromozomu aynı hikayeyi anlatıyordu. Erkeklerin ve kadınların tarihi birdi. (…) Neolitik çiftçiler tabi ki önemliydi, ama genlerimizin ancak beşte birine bir katkıları olmuştu. Çağdaş Avrupalıların gen havuzunun büyük bir kısmını paleolitik avcılar yaratmıştı.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Bronz Atlı Sözleri ve Alıntıları